Home : Ketenpartners :Taken en verantwoordelijkheden van gemeenten

Taken en verantwoordelijkheden van gemeenten

De RMC-wet legt de verantwoordelijkheid voor het bestrijden van het voortijdige schoolverlaten bij de lokale overheden, dus bij elke gemeente afzonderlijk.

Service: