Home : Ketenpartners :Wettelijke regels RMC functie

Wettelijke regels RMC functie

Wet houdende regels inzake Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdige Schoolverlaten

Met ingang van 1 januari 2002 is de Wet houdende regels inzake de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdige Schoolverlaten in werking getreden. Eén en ander is gepubliceerd in Staatsblad 2001-636 .

Service: