Home : Leerplicht :Kwalificatieplicht

Kwalificatieplicht

Per 1 augustus 2007 geldt de kwalificatieplicht. Alle leerlingen blijven volledig leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze zestien jaar worden.

Links

Service: