Home : Leerplicht :Leerplicht

Leerplicht

Kinderen die in Nederland wonen, of lang verblijven zijn leerplichtig. De Leerplicht begint op de eerste dag van de maand, die volgt op de maand dat een kind vijf jaar is geworden. De meeste kinderen in Nederland gaan als ze vier jaar zijn al naar school.

Links

Service: